30 เมษายน 2553

รูปเบื้องหลังการถ่ายนิตยสาร in love ของแพม

รูปภาพเบื้องหลังการถ่ายนิตยสาร In Love ของแพม-ปานพิมพ์