18 พฤษภาคม 2553

ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ บุ๋ม ถ่ายแบบนิตยสาร เปรี้ยว

ปนัดดา วงศ์ผู้ดี [บุ๋ม] เปรียว vol. 30 no. 668 May 2010 (Up No. 6031)